مرحله اول تندخوانی و یادگیری سریع

این روش­ها از دید پیرامونی، چشم مغز و توانایی شگفت انگیز تصویری سیستم بینایی-مغزی شما استفاده می کند.

بهتر است در ابتدا این روش ها را با سرعت خیلی زیاد و برای درک معنا و نه مفهوم تمرین کنید.

و سپس آنها را با سرعت معمول خود تمرین کنید.بدین ترتیب مغزتان به سرعت بالا عادت می کند.

بهتر است ابتدا از این روش ها در مورد مطالبی که مطالعه کرده اید،استفاده کنید تا در آن واحد دو کار انجام داده باشید:

مرور مطالب گذشته و آماده سازی چشم- مغز برای تمرینات آینده.استفاده از روش های زیر در یادگیری عمیق مطالب کاربرد دارد

  1. حرکت دو خطی

حرکت دو خطی شبیه روش استفاده از ابزار راهنما است با این تفاوت که در روش حرکت دو خطی باید پیوسته

و در آن واحد، دو خط را در نظر بگیرید.به منظور انجام درست این تمرین، وسیله راهنمای خود را به آرامی در زیر دو خط حرکت دهید،

هنگام حرکت به سطر بعد، راهنما را چند سانتی متر از صفحه بالا بیاوریدو دوباره آن را به آرامی در زیر دو خط بعد حرکت دهید.

حرکت دو خطی روش مناسب برای کاربرد دید عمودی و افقی مغز است.این کار از آنچه فکر می کنید،

ساده تر است و در بسیاری از فرهنگ ها، دید عمودی به عنوان دید اصلی در نظر گرفته می شود.

برای مثال هزاران سال است که چینی ها و ژاپنی ها، دید عمودی را بر دید افقی ترجیح داده اند.

همین طور، موسیقی دانان هنگام خواندن موسیقی، دید عمودی و افقی را ترکیب می کنند.

اگر با موسیقی آشنایی دارید، به راحتی می توانید از این توانایی در روش مطالعه دو خطی استفاده کنید.

مرحله دوم تندخوانی و یادگیری سریع

  1. حرکت متغیر

روش حرکت متغیر شبیه حرکت دو خطی است با این تفاوت که در این روش هر تعداد خطی را که بتوانید،

در هر آن مشاهده می کنید. معمولأ تندخوان های حرفه ای در هر حرکت، بین دو تا هشت خط را مشاهده می کنند.

مرحله سوم  تندخوانی و یادگیری سریع

  1. مطالعه روبه عقب- حرکت معکوس

مطالعه رو به عقب این امکان را برای شما فراهم می سازدکه با کاربرد معکوس چشم ها برای جذب اطلاعات،

در عوض حرکت روبه عقب چشم ها به سوی ابتدای خط بعد، سرعت خود را دو برابر کنید.

ممکن است بگویید:«چی؟ شوخی نکن. مطالعه معکوس، مشتی کلمات بی معنا را در ذهنم انبار می کند.»

مطالعه معکوس ساده تر از تصور شماست.

به علاوه بسیاری از فرهنگ ها حرکت از چپ به راست را ترجیح می دهند مانند انگلیسی ها.به هر حال این همه ماجرا نیست.

راز مطالعه معکوس در این حقیقت نهفته است که در واقع شما معکوس نمی خوانید!اگر در هر وقفه پنج تا شش کلمه

را مشاهده می کنید، که اکنون باید این توانایی را داشته باشید،

مشاهدات شما در هر وقفه، در ترتیب صحیحی قرار دارد. بنابراین،مطالعه معکوس اساسأ شبیه مطالعه معمولی است

تنها کار مازادی که مغزتان باید انجام دهد،در ۹ تکنیک دیوانه وار تندخوانی بخوانید.

قرار دادن بخش های بزرگ معنا در کنار یکدیگر،درست شبیه پازل است. مغز شما در هر حال این کار را انجام می دهد،

برای مثال در جمله زیر: «افرادی که معتقدند سرعت مطالعه بیش از هزار کلمه در دقیقه امکان پذیر است،درست فکر می کنند.»

در این جمله، مغز مجبور است کلمات را تا دریافت آخرین بخش جمله ذخیره کندتا بتواند به جمله معنا دهد.

مطالعه معکوس نیز چنین روندی دارد. در کمال ناباوری این روش را آسان و جالب خواهید یافت.

حرکت دست ها در حرکت معکوس درست شبیه حرکت دو خطی و متغیر است،تنها باید حرکات را معکوس کنید.