تقویت حافظه را جدی بگیرید و از کاربردهای آن با خبر شوید!

چگونه نام اشخاص را به خاطر بسپاریم.

چند تکنیک برای تقویت حافظه

اجازه بدهید ایشان را معرفی کنم ….. ا……

ببخشید اسمشان را فراموش کرده ام!

نام هرکس برای خودش مهم است،چون به نوعی بیانگر خود اوست.

به همین دلیل فراموش کردن نام دیگران چندان خوشایند نیست و حتی ممکن اشتباه باعث رنجش آنها شود.

آیا شما نام افراد را همیشه به یاد می آورید؟

آیا تاکنون برایتان پیش نیامده که در هنگام معرفی دونفر که خیلی خوب می شناسید.

 در موقعیت خجالت آوری قرار بگیرید ونام یکی از آنها را فرآموش کرده باشید!

یا آیا تا به حال پیش نیامده که نام کسی را اشتباه کنید؟

در اینجا قبل از آن که با چند روش تقویت حافظه برای به خاطر سپردن چهره و نام افراد آشنا شوید

 به موارد زیر توجه کنید:

  • گوش کنید. این کار کمی مشکل است چون در آن لحظه معمولا به چهره او خیره شده ایم .
  • بلافاصله سعی کنید نام وی را تکرار کنید. برای مثال ،بعد از آن که خودش را به شما معرفی کرد بگویید:
  • اوه، سلام، آرمین .از دیدن شما خوشبختم
  • اگر املائ نام او را می دانید یاداشت کنید و بخواهید نامش را هجی کند
  • مهمترین اقدام این است نام آنها تکرا کنید.

به طورمثال : آرمین: ارشیا ،ایشان سامان هستند.سامان با ارشیا آشنا شو.

این روش باید به دو نکته توجه داشت

به یک خصوصیات فرد توجه کنیم مثل: چهره،راه رفتن ،تن صدا

سپس نام او را با یک خصوصیات او پیوند میدهیم،

 

 تکنیک تقویت حافظه

هیکل و شکل حروف

چند بچه در محل ما زندگی می کنند و یکی آنها دختری ۱۰ ساله است

 که لاغر و استخوانی است و موهای  قهوه ای و رنگ بلندی دارد.

اسم او هانا است. از نام او بخوبی به یاد دارم چون هیکل او شبیه حرف اول نام اوست.  H

چهره، چند تکنیک برای تقویت حافظه

با دقت به یک ویژگی چهره فرد نگاه می کنید.

 در عالم خیال قسمتی از چهره او را بزرگ کنید و سپس نام او را مربوط کنید.

مثل بینی او را به اندازه فیلی کنید و به نام او مربوط کنید. 

صدا ،چند تکنیک برای تقویت حافظه

بعضی افراد حافظه خوبی در زمینه صدا دارند.

 و تفاوت های صدا را تشخیص می دهند.

 میان صدای او و نام او می توانیم ارتباط برقرار کنیم.

مثال : صدای فرد زنگ دار است و فامل او زنگه است

شخصیت

یکی همکاران من شجاعت نام دراد. او رفتاری صمیمی و گرم دارد

و خیلی سخت کار می کند.تعصب و غرور خاصی نسبت به کار و حرفه خود دارد

 و در صورت لزوم حاضر است برای اثبات حرف خود با دیگران بجنگد

 

نام

 

اگر کسی نام او همنام یک شخصیت معروف و مشهور باشد

آنگاه به خاطر آوردن نام او آسان می شود.

شعر،  چند تکنیک برای تقویت حافظه

حکایت و داستان های ادبی صد ها سال است

 که سینه به سینه  نقل شده و بارها و بارها تکرار شده اند.

در اکثر فرهنگ ها ،قصه گوها از احترام و ارزش خاصی برخوردار هستند.

قبل قبل از اختراع خط و کتاب،جوامع فقط از همین طریق قصه گوها میتوانستند از گذشته خود داستان ها و اعتقادات گذشته با خبر شوند.

قصه گو ها می توانستند برای ساعت ها و روزها به داستان سرایی بپردازند

و هزاران خط مطلب حافظ خود داشته باشند.